Zonnepanelen

De huidige markt van zonnepanelen;

Iedereen zal op de hoogte zijn van de werking van zonnepanelen. Hier staan we straks verder bij stil. Wat wij merken is dat de markt momenteel overspoeld wordt door aanbieders. Gevolg hiervan is dat de prijzen gigantisch onder druk staan, waardoor de verkopende partijen vaak zeer snelle offertes presenteren en in veel gevallen niet de moeite nemen om de klanten te bezoeken.

Wij zijn van mening dat de prijs niet de doorslag geeft maar de manier waarop u als ondernemer geholpen en geadviseerd wordt. Uiteindelijk gaat u een jarenlange relatie met uw leverancier aan, en moet u erop kunnen vertrouwen dat u altijd op hun ondersteuning kunt rekenen.

Om ervoor te zorgen dat er alle tijd aan u als klant besteed wordt, hebben wij een unieke rekentool ontwikkeld. Deze tool biedt onze partners de mogelijkheid om met minimale tijdsbesteding direct het te behalen rendement voor u te berekenen. Dit rendement wordt met u doorgesproken en op het moment dat u aangeeft hier tijd en geld aan te willen besteden, worden de afspraken met de geselecteerde leveranciers gemaakt en wordt de technische invulling nader bekeken.

Welke zaken worden meegenomen in de rendementsberekening;

 • Uw huidige verbruik, in combinatie met uw huidige tarieven.
 • Uw totale dakoppervlak.
 • Oriëntatie van uw dak.
 • Bedrijfsvorm.
 • Aanwezigheid asbest.
 • Aanwezigheid lichtkoepels.

Aan de hand van bovenstaande gegevens, wordt de rendementsberekening gemaakt. Deze berekening is op basis van minimale kilowatt piek opbrengsten, de huidige energie en energiebelasting tarieven etc. Op deze manier weten wij zeker dat datgene wat gepresenteerd wordt altijd behaald wordt, en de praktijk waarschijnlijk voordeliger uit. Wat ziet u terug in de rendementsberekening;

 • Uw huidige verbruik opwekken.
 • Uw totale dakoppervlak benutten (hogere rendementen).
 • Uw dak verhuren.
 • Mogelijkheden subsidies.
 • Mogelijkheden Energie en Kleinschaligheid Investering Aftrek.

Om iedereen direct te laten profiteren van de voordelen van zonnepanelen, wordt bij de investering direct het huurbedrag vermeld. Op deze manier kunt u de overweging maken om uw liquiditeit te besteden in de groei van uw bedrijf en de verduurzaming met een maandelijks bedrag te realiseren.

Hoe werken zonnepanelen?

In een zonnepaneel wordt zonne-energie omgezet in elektriciteit. Zonnepanelen worden ook wel PV-panelen genoemd, naar het Engelse “Photo Voltaic”. Zonnecellen bestaan uit twee lagen waartussen, onder invloed van het zonlicht,  elektrische stroom ontstaat. Daarnaast bestaat de installatie uit omvormers en bedrading. De opgewekte stroom wordt aan het elektriciteitsnet geleverd, opgeslagen of direct gebruikt. De keuze hierin is veelal afhankelijk van de locatie van de woning.

Buiten de investering moet je in de aanschaf op een aantal zaken letten, zoals de kwaliteit en het rendement van de panelen, hoe je dak oriëntatie is in combinatie met de hellingshoek.

Werking zonnepanelen en vermogen

De opbrengst van het zonnepaneel, onder ideale omstandigheden, wordt uitgedrukt in Watt-Piek (Wp.) Dit resultaat wordt nooit gehaald, mede omdat bij het omvormen van de stroom energie in warmte omgezet, die dus verloren gaat. De factor die je hier moet gebruiken is het Wp van het paneel vermenigvuldigen met 0,85. Oftewel een paneel van 500Wp levert ongeveer 425 kWh per jaar aan stroom op.

Werking zonnepanelen en oriëntatie

Bij het plaatsen van de zonnepanelen, moet je rekening houden met de dak oriëntatie, en de hellingshoek. De meest ideale situatie is oriëntatie op het zuiden en een hellingshoek van 36°. Een normaal rendement wordt echter al bereikt met een helling tussen de 20° en de 50°. Is het dak op het zuidoosten of het zuidwesten georiënteerd is het rendement acceptabel maar houdt er rekening mee dat de factor 0,85 wellicht lager gesteld moet worden. Als laatste punt waar je rekening mee dient te houden is de schaduwval van bomen of gebouwen.

Voordelen van zonnepanelen

In principe bepaalt een ieder voor zichzelf wat voordelen van zonnepanelen zijn, maar hieronder toch een korte opsomming;

 • Op een gemakkelijke en overzichtelijke manier geld besparen op je energierekening.
 • Je bent milieubewust bezig en verlaagd de CO2
 • Het levert geld op want je kunt salderen (let op is per leverancier anders, zie kopje salderen).
 • Je krijgt een stukje zekerheid, op een onzekere energiemarkt, waar de prijzen en energiebelasting voortdurend veranderderen.
 • Meerwaarde van je onroerend goed. Uit onderzoek blijkt dat voor iedere euro die u per jaar bespaart, de meerwaarde van u huis met ongeveer € 20,00 toeneemt.

Nadelen van zonnepanelen

In de markt hoor je nagenoeg steeds dezelfde nadelen terugkomen als het gaat om zonnepanelen, denk hierbij aan;

 • De investering is te hoog.
 • Panelen staan niet op mijn dak.
 • Panelen hebben onderhoud nodig.
 • Weet de kwaliteit niet te bepalen.

 

Buiten de uitstraling van de panelen zijn de overige punten redelijk gemakkelijk te benaderen.

De gemiddelde terugverdientijd voor zonnepanelen licht tussen de 8 à 10 jaar. Ondernemers kunnen gebruik maken van speciale subsidies, waardoor de investering lager wordt. Echter blijft het een hele uitgave. Onze partners bieden u de mogelijkheid om de panelen via Financiering te financieren of zij assisteren u voor de aanvraag van de Groen Lening via uw bank of één van de banken waar zij ervaring mee hebben.

Onderhoud heeft ieder product nodig, waar u het maximale rendement uit wilt halen. Onze partners verzorgen indien gewenst dit onderhoud voor u.

Het bepalen van kwaliteit is altijd lastig, zeker als er een dusdanig groot aanbod is. De geselecteerde partners zijn geselecteerd op o.a. kwaliteitseisen maar ook op de wijze waarop het advies wordt gegeven.

Hieronder nog een korte toelichting van de 4 soorten zonnepanelen die op dit moment op de markt te verkrijgen zijn;

Monokristal zonnepaneel

De zonnecellen bestaan uit één kristal. De oppervlak heeft geordende elektroden en is egaal zwart/donker blauw. Deze zonnepanelen hebben het hoogste rendement en hebben enkele procenten meer opbrengst dan polykristal. Het rendement per m² is hoger, echter zijn ze ook duurder dan polykristal. De monokristal is de perfecte keuze om maximaal rendement te halen bij een klein dakoppervlak.

Polykristal zonnepaneel

De zonnecellen bestaan uit meerdere grove kristallen.  Het rendement is redelijk hoog en de panelen zijn gunstig geprijsd. Het rendement is iets minder dan monokristal zonnepanelen. Maar wanneer uw dakoppervlak ruim voldoende is, hoeft dit géén probleem te zijn, aangezien de investering lager ligt dan bij M

Glas-glas zonnepanelen

Deze  zonnepanelen hebben een langere levensduur dan alle andere soorten panelen. Zonnepanelen degraderen tijdens de levenscyclus. Bij gewone zonnepanelen garanderen fabrikanten na 10 jaar 90% van de capaciteit en na 20 jaar 80%. Bij glas-glas zonnepanelen is deze terugval minder.

Wel of niet salderen?

Bij de aanschaf van zonnepanelen moet u de calculaties nauwlettend in de gaten houden. Zeker als u een dubbele meter heeft. Energieleveranciers bepalen zelf hoe zij opgewekte zonne-energie verrekenen bij klanten met een dubbele meter. In het ene geval wordt alle opgewekte energie gecorrigeerd met de opgewekte energie, ongeacht het tijdstip van verbruik en opwekking. In het andere geval kiest de leverancier ervoor om het verbruik apart te salderen voor de piek- en dal periode.

Afhankelijk van wanneer u uw stroom gebruikt kan het apart salderen heel ongunstig voor zonnepaneelbezitters uitkomen. Overdag wordt de stroom opgewekt, terwijl het piekverbruik niet gelijkmatig over de dag is verdeeld. In dit geval leveren ze dus per saldo energie tijdens de piekuren terug aan het net. Voor deze terug geleverde energie krijgen ze een vergoeding, maar die is exclusief energiebelasting. Op de momenten dat er sprake is van hoge belasting (bijvoorbeeld machines gaan aan en in de uren dat er géén energie wordt opgewekt (winterperiodes/avonduren) wordt er meer energie verbruikt dan opgewekt. Deze tarieven worden dan doorbelast tegen de geldende leveringstarieven inclusief de energiebelastingen.

Onze aangesloten partners kunnen u hier perfect over adviseren en weten welke energieleveranciers voor u het meest gunstige zijn. U hoeft niet al het uitzoekwerk te doen. NSVO kan alle zaken voor u samenbrengen in één duidelijk en transparant advies.

Menu